De standaard contractduur conform de voorwaarden is 36 maanden. Mocht een kortere contractduur wenselijk, dan kunt dit aangeven in het opmerkingenveld.

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
  -Risk Explorer B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven welke zij ter zake van u te vorderen heeft.
  -Risk Explorer B.V. om 8 dagen na ontvangst van de factuur het factuurbedrag te incasseren, waarbij de factuur geldt als pre- notificatie.
  -Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Risk Explorer B.V.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  Incassant ID: NL02ZZZ583476740000