Heilbron integreert Risk Explorer® in zakelijk adviesproces

Heilbron (samen met Voogd & Voogd onderdeel van de Alpina Group) is per 1 oktober 2021 een nauwe samenwerking gestart met Risk Explorer International. De advieskantoren van Heilbron willen hun positie in de zakelijke adviesmarkt nadrukkelijk verder versterken. Na een uitgebreid onderzoek is besloten daarbij gebruik te gaan maken van de Risk Explorer® adviessoftware. Het verder geprofessionaliseerde adviesproces (de nieuwe ‘way of working’) binnen Heilbron wordt integraal ondersteund door de tool en zorgt daarmee voor nog meer structuur, een sterkere klantbinding, omzetvergroting en efficiencyverbetering.

Veel verzekeringsadviseurs bouwen volgens Risk Explorer hun adviespraktijk bewust en actief uit naar die van risicoadviseur. “Bedrijfsprocessen binnen ondernemingen worden echter steeds complexer en de wet- en regelgeving en de claimbewustheid nemen toe. Ondernemers verwachten dat hun adviseur als geen ander in staat is om hen op dit integrale vakgebied feilloos te adviseren. Dat brengt toenemende verantwoordelijkheden met zich mee. Ieder risico- en verzekeringsadvies begint met een gedetailleerde en gedegen inventarisatie. Dat vraagt om een gestructureerde aanpak. Adviseurs hebben te maken met een aantal ‘valkuilen’ waardoor de inventarisatiefase in onvoldoende mate wordt doorlopen.”

Toenemende behoefte aan structuur door bedrijfsovernames

Jan-Pieter Cnossen, directeur en programma manager Heilbron: “Heilbron is samen met Voogd & Voogd een sterk groeiende onderneming. We doen veel overnames en daarbij wordt het steeds belangrijker om overzicht, structuur en kwaliteit te bewaken in onze klantbediening. Om onze adviesrol verder te professionaliseren is er behoefte aan technologische ondersteuning die deze structuur biedt. Onze rol verandert van die van ‘verzekeringsadviseur’ naar ‘dienstverlener op risico- en verzekeringsadvies’. Dat is een hele omslag. We hebben bewust gekozen voor Risk Explorer. Zij zijn in staat om ons unieke proces te ondersteunen en om maatwerk te kunnen leveren. En dat is gezien ons profiel en business noodzakelijk.”

Ewout Strijker, CEO Risk Explorer International: ‘We zijn er trots op dat de Alpina Group met Heilbron het vertrouwen heeft uitgesproken in onze technologie en een integrale samenwerking met ons aangaat. Adviseurs liggen ‘onder een vergrootglas’. We hebben allemaal onbewust en onbedoeld de neiging om uit te gaan van veronderstellingen. Het gevaar dat daardoor ontstaat is dat we te veel denken vanuit polissen of ‘bedrijfsbranches’. Ieder bedrijf is uniek en die uniciteit moet boven tafel komen en worden gevolgd in de tijd. Pas dan kennen we het bedrijf en haar risicoprofiel. Fantastisch dat Risk Explorer de advieskantoren van Heilbron op dit gebied mag ondersteunen.”