Risico’s nemen en risico lopen

Samenvatting

‘Ik durf de stelling aan, dat 60% van de zakelijke verzekeringsprogramma’s ernstige hiaten vertoont. En in een niet gering aantal gevallen zelfs zo ernstig, dat een calamiteit onherroepelijk tot een faillissement van de onderneming zal leiden. Dat is absurd, zonde en helemaal niet nodig!
Hoe dit kan?
Het in kaart brengen van het bedrijfs- en risicoprofiel, om vervolgens tot het ‘juiste’ verzekeringsadvies te komen, is een ‘Kunst’ aan het worden. Een vakgebied dat assurantieadviseurs vroeger beheersten, maar vandaag de dag in sterk afnemende mate. En wat krijg je dan? Een adviseur die niet weet wat hij moet weten/vragen en een ondernemer die niet weet wat zijn adviseur behoort te weten…. Dat leidt tot inferieure verzekeringspolissen. En dat blijkt pas wanneer er schade is’

Ewout Strijker is Registermakelaar in Assurantiën en als serieondernemer ruim 25 jaar actief binnen de markt voor bedrijfsadvies.Hij heeft honderden ondernemingen begeleid bij het in kaart brengen van hun bedrijfs- en risicoprofiel, om vervolgens tot het meest aansluitende advies en verzekeringsprogramma te komen.
Ewout heeft zijn kennis en kunde vertaald in het ‘intelligente adviesmodel’ Risk Explorer, waarmee het ‘enig juiste advies’ wordt gegenereerd. Dit boek heeft een expliciet doel. De tijd is aangebroken dat een ondernemer zelf meer van zijn bedrijfsrisico’s moet weten. In ‘Jip-en-Janneke-taal’ wordt uitgelegd dat hij in de kern meer van zijn risico’s weet dan zijn adviseur. Vanaf ‘morgen’ kan hij daar zijn voordeel mee doen. Het komt voor dat de verzekeringsadviseur het grootste risico vormt voor een ondernemer. En dat is de wereld op zijn kop.

Ewout laat op begrijpelijke en luchtige wijze zien dat ondernemers gek zijn op de juiste risico’s, maar dat er een verschil is tussen het nemen van risico’s en het lopen van risico’s.

Prijs € 6,95 (Incl. BTW, Excl. Verzendkosten)

Boek bestellen?

Inhoudsopgave:

1.  Waarom is dit boek nodig?

2.  ‘Gezocht: Risico’s’

3.  Noodzakelijk goed

4.  Ik krijg toch geen brand

5.  Ieder bedrijf is uniek

6.  De ‘Kerstboom’

7.  Bedrijfsmiddelen

8.  Bedrijfsactiviteiten

9.  Vervoer & Logistiek

10. Personeel

11. ‘Premielekkage’

12. Help me aan een goede adviseur

13. Ten slotte: Wat is jouw ‘-ste’?