In 4 stappen naar het beste risicoadvies

Samenvatting

Als risicoadviseur word je afgerekend op de kwaliteit van je advies. Klanten verwachten dat een integraal en professioneel advies leidt tot een risico- en verzekeringsprogramma dat doet wat ervan mag worden verwacht ingeval van een calamiteit. De praktijk laat helaas nog te vaak zien dat dit niet het geval is, met alle mogelijke gevolgen van dien voor de ondernemer, maar ook voor de adviseur.

Dé belangrijkste reden waarom veel risico- en verzekeringsprogramma’s niet goed in elkaar steken is gelegen in het feit dat we de klant en zijn risico’s niet goed kennen. We weten simpelweg te weinig en missen een gestructureerde aanpak. Risicokennis en verzekeringskunde zijn iets geheel anders dan de kennis van verzekeringspolissen. Kunde behelst het toepassen van kennis op een specifieke (bedrijfs)situatie. En daar zit ‘m de kneep of feitelijk het gebrek.

Dit boek is geschreven vanuit de behoefte bij (potentiële) adviseurs aan een gestructureerde aanpak bij het maken van een integraal en professioneel risicoadvies. Het brengt de theorie als het ware in de praktijk. Dit ‘praktijkboek’ kent een zo praktisch mogelijke insteek en opbouw. De herkenbaarheid van de alledaagse praktijk komt zo veel mogelijk terug. Dit leidt tot een optimale toepasbaarheid in de vorm van een ‘naslagwerk’, mede ook door de specifieke bijlagen.

Recensies:

In ‘Over Management’:
‘……een waardevol boek voor de doelgroep van risicoadviseurs en ondernemers, vanwege de genoemde praktische insteek. Het vierstappenmodel biedt houvast voor een logisch en helder uitgewerkt adviestraject…’

Verzekeringsexpert Ewout Strijker heeft zijn boek de prikkelende titel ‘In 4 stappen naar het beste risicoadvies’ gegeven. Aan ambitie geen gebrek. Conform de ondertitel is het een praktijkboek voor risicoadviseurs en ondernemers. En dat klopt. Het boek staat boordevol nuttige lijsten en voorbeeldrapportages, die het resultaat zijn van jarenlange ervaring. Icoontjes verwijzen naar tips en bijlagen. Origineel en toegankelijk voor een dergelijk boek is de case, die als een rode draad door de hoofdstukken loopt. Risicoadviseur Edgar doorloopt met de heer Bos, eigenaar van het fictieve bedrijf Bos Zuivel en Machinebouw, in detail de 4 stappen die naar het risicoadvies leiden.”

Recensent:
Dr. ir. Martin van Staveren MBA (1964) is adviseur / eigenaar van VSRM. Martin is als één van de weinigen gepromoveerd op het daadwerkelijk inbedden of implementeren van risicomanagement in organisaties (Universiteit Twente, 2009).

Rene Panneman, HDI-Gerling:

‘In dit boek ‘In 4 stappen naar het beste risicoadvies’ geschreven door Ewout Strijker ben je aanwezig bij een gesprek tussen een adviseur en een ondernemer. Van begin tot eind volg je het traject. Aangevuld met praktische tips en wat mij betreft een échte aanrader voor iedere adviseur (schade) Zakelijk.’

Werner Wiegers, 1e jaars Financial Services Management student aan het NHL Leeuwarden.

Het boek ‘In 4 stappen naar het beste risicoadvies’ geeft een goede weergave van het beroep risicoadviseur. In het boek wordt een bedrijf voorzien van een volledige risicoanalyse en een advies. Dit geeft voor een student op een goede manier weer wat het vak inhoudt en voor iemand die al in het vak zit waarschijnlijk een goed beeld van een goede risicoanalyse en een goed advies. Het boek heeft mij persoonlijk enthousiast weten te maken over het vak en ik geloof dat er veel meer studenten geprikkeld kunnen worden door het lezen van dit boek.

Prijs € 36,95 (incl. BTW, Excl. Verzendkosten)

Boek bestellen?

Inhoudsopgave:

1. Inleiding

2. De kleinste details maken het grootste verschil
2.1 Valkuil 1 → ‘Niet doorvragen’
2.2 Valkuil 2 → ‘Hokjes denken’
2.3 Valkuil 3 → ‘Polis denken’

3. Risicomanagement

4. De risicoadviseur aan het werk volgens het 4-stappenmodel
4.1 Stap 1 → Het kennismakingsgesprek
4.2 Stap 2 → De inventarisatiefase
4.2.1 Bedrijfsprofiel
4.2.2 Risicoadressen
4.2.3 Bedrijfsmiddelen
4.2.4 Bedrijfsactiviteiten
4.2.5 Vervoer & logistiek
4.2.6 Personeel
4.3 Stap 3 → De analysefase
4.4 Stap 4 → Presentatie advies/rapportage

5. Het mooiste vak van de wereld!