Quintes integreert Risk Explorer® in zakelijk adviesproces

Risk Explorer International start komend najaar een nauwe samenwerking met Quintes Verzekeren en Risicobeheer. In verband met de sterke groei van de organisatie ontstaat er behoefte aan meer structuur, uniformiteit en efficiency binnen het risico- en verzekeringsmanagementproces. Quintes heeft besloten om daarbij gebruik te maken van de Risk Explorer® SaaS-oplossing. Het adviesproces (de ‘way of working’) binnen de organisatie wordt daarbij integraal ondersteund door de tool en zorgt daarmee voor een nog betere structuur, klantbinding, efficiency en dossierbewaking.

‘Niet de polis maar het bedrijfsprofiel staat centraal’

Veel verzekeringsadviseurs bouwen hun adviespraktijk bewust en actief uit naar die van risicoadviseur. Echter, bedrijfsprocessen binnen ondernemingen worden steeds complexer en de wet- en regelgeving en de claimbewustheid nemen toe. Ondernemers verwachten dat hun adviseur als geen ander in staat is om hen op dit integrale vakgebied feilloos (gevraagd en ongevraagd) te adviseren. Dat brengt volgens Risk Explorer International toenemende verantwoordelijkheden met zich mee. “Ieder risico- en verzekeringsadvies begint met een gedetailleerde en gedegen inventarisatie. Dat vraagt om een gestructureerde aanpak. Adviseurs hebben hierbij te maken met een aantal ‘valkuilen’ waardoor de mogelijkheid bestaat dat er tijdens de inventarisatiefase iets over het hoofd wordt gezien.”

Gijsbert van de Nieuwegiessen, Algemeen Directeur Quintes“Quintes is een sterk groeiende organisatie. Wij doen veel overnames en daarbij wordt het steeds belangrijker om overzicht, een eenduidige structuur en kwaliteit aan te brengen in het klantbedieningsproces. Om onze adviesrol verder te professionaliseren is er behoefte aan technologische ondersteuning die deze structuur biedt. Onze rol verandert van die van ‘verzekeringsadviseur’ naar ‘dienstverlener op het gebied van risico- en verzekeringsadvisering’. Wij hebben bewust gekozen voor de software-oplossing van Risk Explorer International. Zij zijn in staat om ons unieke proces te ondersteunen en om maatwerk te kunnen leveren. Dat is gezien ons profiel en onze business noodzakelijk.’

Ewout Strijker, CEO Risk Explorer International: ‘We zijn trots op de samenwerking met Quintes. Adviseurs liggen tegenwoordig ‘onder een vergrootglas’. We hebben allemaal onbewust en onbedoeld de neiging om uit te gaan van veronderstellingen. Het gevaar dat daardoor ontstaat is dat we te veel denken vanuit polissen of ‘bedrijfsbranches’. Ieder bedrijf is uniek en die uniciteit moet boven tafel komen en worden gevolgd in de tijd. Pas dan kennen we het bedrijf en haar risicoprofiel. Fantastisch dat Risk Explorer Quintes op dit gebied mag ondersteunen.”